Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Adar+. PW

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

57c, Kosów
tel. 48 332 14 76


Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo. Może występować z tabliczką T-4 lub T-5.
Oznacza wjazd do obszaru zabudowanego.
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
Polityka Prywatności