Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

Auto Serwis

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Bieszczada 24, Krosno
tel. 13 436 54 96


Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Polityka Prywatności