Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Agromax

Kategoria: stacje obsługi

Cegielniana 1, Kłodawa
tel. 63 268 21 28


Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Polityka Prywatności