Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Adamczyk Marek

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Dąbrowskiego 21, Żychlin
tel. 24 285 25 96


Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Polityka Prywatności