Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Bielecki S. & Malesa K. Elektromechanika i mechanika pojazdowa

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Główna 26, Sosnowiec
tel. 32 263 46 15


Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący powinien zachować szczególną ostrożność w związku z ruchem, jaki może się odbywać w pobliżu szpitala.
Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Polityka Prywatności