Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Adamczyk Jan

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Grabowa 11, Mikołów
tel. 32 206 60 08


Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Polityka Prywatności