Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Adamczyk Henryk

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Jana III Sobieskiego 9, Gołkowice
tel. 32 472 74 65


Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Polityka Prywatności