Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Auto Kanas

Kategoria: blacharstwo, lakiernictwo, silniki, mechanika, stacje obsługi

Kościuszki 12, Tyczyn
tel. 17 229 90 32


Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Polityka Prywatności