Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Budniak Witold

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Lenartowicza 61, Sosnowiec
tel. 32 263 50 72


Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Informuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Polityka Prywatności