Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

AB-Auto

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Limanowskiego 156, Łódź
tel. 42 650 05 55


Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni
Znak D-44 „strefa płatnego parkowania” oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu samochodowego jest pobierana oplata.
Polityka Prywatności