Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

As-Łukasz

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Łaska 65, Pabianice
tel. 42 215 67 77


Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Oznacza zakaz ruchu autobusów
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Polityka Prywatności