Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Jatkowski Tomasz

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Morcinka 17, Sosnowiec
tel. 32 292 71 45


Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
Znak D-45 „koniec strefy płatnego parkowania” oznacza wyjazd ze strefy płatnego parkowania.
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Oznacza wjazd do miejscowości
Polityka Prywatności