Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Jatkowski Tomasz

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Morcinka 17, Sosnowiec
tel. 32 292 71 45


Oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym jest obowiązany stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Polityka Prywatności