Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

Auto-Elektro-Serwis

Kategoria: elektromechanika, stacje obsługi

Pawłowska 31, Ostrożnica
tel. 77 487 45 14


Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.
Polityka Prywatności