Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

As-Pol

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Piasecka 180, Świdnik
tel. 81 751 59 99


Znak D-52 „strefa ruchu" stosuje się w celu oznakowania ustalonej strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na wszystkich wjazdach do strefy ruchu.
Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Oznacza wyjazd z miejscowości
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Polityka Prywatności