Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Andrzejczak Piotr, mgr inż

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Przygraniczna 8, Zgierz
tel. 42 717 77 93


Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Oznacza, że wjazd na drogę pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, oznaczonych tablicami ostrzegawczymi jest zabroniony.
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Polityka Prywatności