Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

Justal

Kategoria: stacje obsługi

Roosevelta 20/3, Piła
tel. 67 212 07 97


Znak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich
Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności