Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

Bosmal

Sarni Stok 93, Bielsko-Biała
tel. 33 813 05 39


Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Oostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
Informuje, że pas ruchu znajdujący się po prawej stronie jezdni przeznaczony jest tylko dla ruchu autobusów bądź trolejbusów komunikacji publicznej.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Polityka Prywatności