Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

Ad Auto

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Strzelców Bytomskich 3a, Strzelce Opolskie
tel. 77 461 56 11


Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Zakaz wjazdu pojazdów, w których nacisk jednej z osi przekracza wielkość podaną na znaku. Przy osi wielokrotnej, nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej, niż 80 % masy na znaku.
Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Polityka Prywatności