Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Aso-Tam

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Wybickiego 45, Lublewo Gdańskie
tel. 58 682 72 44


Znak ten zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to spowodowane koniecznością ostrzeżenia innych uczestników ruchu przed bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa ruchu.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Wskazuje drogę lub jej część przeznaczoną dla pojazdów, których symbol został umieszczony na znaku.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Polityka Prywatności