Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Active 20. Specjalistyczna stacja obsługi Citroën, Peugeot

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Zielona 37d, Warszawa
tel. 22 842 87 87


Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Oznacza zakaz ruchu autobusów
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Polityka Prywatności