Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Auto Perfekt

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Związkowa 18, Lublin
tel. 81 745 15 11


Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w lewo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Polityka Prywatności