Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Autoryzowana stacja obsługi

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

al. Zwycięstwa 175, Gdynia
tel. 58 622 16 53


Oznacza zakaz wjazdu wózków rowerowych i rowerów wielośladowych.
Informuje, że w odległości wskazanej na znaku znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.
Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Polityka Prywatności