Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Diesel-Nov-Servis

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Artyleryjska 21, Olsztyn
tel. 89 535 41 71


Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Informuje, że w pobliżu znajduje się stacja obsługi technicznej pojazdów.
Polityka Prywatności