Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

K & K Bielickie

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Bielska 51, Płock
tel. 24 262 67 63


Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.
Informuje o występujących obiektach turystycznych na terenie wskazanym na znaku
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Polityka Prywatności