Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Auto Serwis Tomasz Wilk

Debrza 3, Krosno
tel. 13 432 51 34


Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności