Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

Bit

Hubala Dobrzańskiego 109, Sosnowiec
tel. 32 269 94 87


Oznacza koniec drogi z pierwszeństwem.
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto lub w prawo; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Wskazuje dojazd do drogi, w którą skręcanie w lewo jest zabronione.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Wskazuje pas ruchu, na którym jest zabroniony ruch pojazdów określonych symbolem znaku zakazu.
Polityka Prywatności