Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Auto-Euro

Janiska 13, Kołobrzeg
tel. 94 354 41 18


Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Informuje o zbliżaniu się do wyjazdu z autostrady
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów przewożących, określone w przepisach o przewozie materiałów niebezpiecznych.
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności