Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

ADZ Auto

Kategoria: blacharstwo, lakiernictwo, stacje obsługi, szyby

Kamienna Droga 2, Głogów
tel. 76 833 23 93


Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Oznacza zakaz ruchu autobusów
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.
Polityka Prywatności