Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Skanimex

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Kletówki 60, Krosno
tel. 13 432 05 74


Oostrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna.
Znak informuje o zatoce występującej w tunelu.
Znak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Polityka Prywatności