Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Derewońko Marian

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Kossaka 1, Olsztyn
tel. 89 526 04 01


Podaje nazwę rzeki lub innego cieku wodnego, nad którym przebiega droga.
Oznacza wyjazd z tunelu.
Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
Polityka Prywatności