Miasto - woj.

Mak-Auto

Kukułek 41, Sosnowiec
tel. 32 786 08 63


Ostrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory. Umieszczona pod znakiem A-10 tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na przejeździe.
Oznacza zakaz ruchu pojazdów, których wysokość (również z ładunkiem) jest większa od wartości podanej na znaku.
Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Wskazuje numer drogi i odległość do głównych miejscowości położonych przy danym szlaku drogowym.
Polityka Prywatności