Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

AB

Legionów Polskich 76, Dąbrowa Górnicza
tel. 32 764 51 38


Zobowiązuje kierującego do jazdy z prawej lub z lewej strony znaku; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Informuje o tym, że w pobliżu znajduje się policja.
Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności