Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Auto-Best

Kategoria: blacharstwo, lakiernictwo, stacje obsługi

Lenartowicza 35, Sosnowiec
tel. 32 263 53 89


Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności