Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Kulawik Jacek

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Leśna 69a, Sosnowiec
tel. 32 296 87 39


Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Oznacza kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi.
Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
Polityka Prywatności