Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Kwiecień Jacek

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Letnia 2, Sosnowiec
tel. 32 291 62 34


Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach.
Wskazuje zgodnie ze strzałką kierunek przejazdu tranzytowego pojazdów wskazanych umieszczonym na znaku symbolem pojazdu.
Polityka Prywatności