Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

A-Moto

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Nowodąbrowska 288, Tarnów
tel. 14 625 11 50


Wskazuje pasy ruchu przeznaczone do jazdy w podanych kierunkach.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Oznacza, że nad przejazdem kolejowym zawieszona jest sieć trakcyjna.
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi
Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Polityka Prywatności