Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

3xG

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Podkarpacka 16a, Rzeszów
tel. 17 873 01 12


Informuje o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego
Znak ten oznacza, że pojazdy, które na wzniesieniu nie osiągają pełnej prędkości podanej na znaku powinny poruszać się po wyznaczonym dla nich pasie ruchu.
Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności