Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

3B. Specjalistyczny pogwarancyjny serwis samochodów Alfa Romeo

Kategoria: klimatyzacja, stacje obsługi

Puszkina 78, Łódź
tel. 42 649 33 10


Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Polityka Prywatności