Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

3B. Specjalistyczny pogwarancyjny serwis samochodów Alfa Romeo

Kategoria: klimatyzacja, stacje obsługi

Puszkina 78, Łódź
tel. 42 649 33 10


Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Zobowiązuje kierującego do jazdy prosto; znak ten może być umieszczony na przedłużeniu osi drogi (jezdni) lub na samej jezdni.
Sygnały świetlne dla pieszych nadawane przez sygnalizator S-5 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wejście na przejście dla pieszych, przy czym sygnał zielony migający oznacza, że za chwilę zapali się sygnał czerwony i pieszy jest obowiązany jak najszybciej opuścić przejście, sygnał czerwony - zakaz wejścia na przejście.
Znak informuje o zatoce występującej w tunelu.
Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych
Polityka Prywatności