Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

A&B

Rybacka 28/1, Wrocław
tel. 71 790 04 27


Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Znak ten umieszcza się na drodze, której część jest zamknięta dla ruchu drogowego. Wskazuje on trasę najbliższego dogodnego objazdu tego odcinka
Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.
Polityka Prywatności