Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Hornik Józef

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Rzeczna 7, Mysłowice
tel. 32 222 65 24


Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności