Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

4 x 4. PHU

Kategoria: silniki, mechanika, stacje obsługi

Starosielce 140/142, Białystok
tel. 85 744 27 66


Wskazuje kierunek ruchu pojazdów na wyznaczonym objeździe.
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Znak E-12a „drogowskaz do szlaku rowerowego” stosuje się w celu wskazania dojazdu do miejsca, w którym rozpoczyna się lub przebiega oznakowany szlak turystyczny dla rowerów.
Wskazuje na skrzyżowaniu lub bezpośrednio przed nim kierunki do miejscowości lub dzielnic miast.
Polityka Prywatności