Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Alwi

Stefana Batorego 27, Bielsko-Biała
tel. 33 811 67 69


Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
T-34 tabliczka wskazująca pobór opłaty elektronicznej za przejazd drogą publiczną.
Polityka Prywatności