Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Fiat Olejniczak

Turkusowa 1, Kołobrzeg
tel. 94 352 84 42


Wskazuje obiekt turystyczny na samochodowym szlaku turystycznym
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Polityka Prywatności