Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.

Miernik

Włókiennicza 7, Bielsko-Biała
tel. 33 821 55 78


Znak informuje o zatoce występującej w tunelu.
Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.
Polityka Prywatności