Stacje obsługi pojazdów

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Miernik

Włókiennicza 7, Bielsko-Biała
tel. 33 821 55 78


Oznacza zakaz ruchu motorowerów
Informuje o urzędzie pocztowym znajdującym się nie opodal znaku.
Oznacza zakaz przekraczania prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę przez kierującego tramwajem jadącym torem, przy którym jest on umieszczony. Zakaz wyrażony znakiem BT-1 obowiązuje od miejsca umieszczenia znaku do najbliższego skrzyżowania (rozwidlenia) torów lub miejsca ustawienia znaku BT-2 „koniec ograniczenia prędkości".
Oznacza zakaz ruchu motocykli.
Polityka Prywatności